top of page

ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน... ⚠️


เรื่องของความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกกังวลใจเวลาที่ต้องใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเดินทางโดยมีสัมภาระ Caggioni อยากให้ทุกคนใช้กระเป๋าเดินทางบนบันไดเลื่อน-ทางเลื่อนอย่างปลอดภัย 💗1. ควรมีสติกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อน หรือทางเลื่อน ระหว่างการใช้งาน ขณะขึ้น-ลง ไม่ควรหยอกล้อ เล่นโทรศัพท์มือถือ มองจังหวะการเคลื่อนตัวของบันไดเลื่อน-ทางเลื่อน ก่อนการก้าวเท้า เลี่ยงอุบัติเหตุ2. หากสัมภาระหนักจนเกินไปมองหาลิฟท์หรือบันไดเลื่อนสำหรับรถเข็น ปลอดภัยกว่า เพราะล้อรถเข็นอาจลื่นไถลหรือสะดุดกับพื้นต่างระดับของบันไดเลื่อน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่หากเร่งรีบและกระเป๋าสามารถถือได้ การใช้บันไดแบบธรรมดาก็เป็นอีกทางเลือกที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ


3. ระวังจุดสิ้นสุดทางเลื่อน ควรก้าวเท้าก่อนถึงบันไดเลื่อนขั้นสุดท้าย รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังขณะก้าวเท้า เพื่อป้องกันการสะดุดล้มหรือชนผู้ที่อยู่ด้านหลัง ไม่วางเท้าบนเส้นสีเหลืองเพราะเป็นตำแหน่งของขั้นบันไดที่แยกออกจากกันจะทำให้เสียการทรงตัวและหกล้มได้ จุดเสี่ยงของการใช้งานบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน คือบริเวณจุดสิ้นสุดทางเลื่อนเป็นจุดอันตรายที่สามารถติดหรือถูกดูดได้

4. การจัดวางกระเป๋าเดินทาง ไม่ควรวางไว้ด้านหน้า อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการสะดุดหรือหนีจากอุบัติเหตุ ควรวางด้านข้างหรือด้านหลัง 1 ขั้น และเมื่อถึงจุดสิ้นสุดทางเลื่อน ควร “ยก” กระเป๋าข้ามไม่ลากผ่านเพื่อป้องกันล้อกระเป๋าเข้าไปติดร่องของบันได

5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย พร้อมยกชายผ้าให้พ้นระดับพื้น ผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้ชายผ้าเข้าไปติดในช่องหรือซี่หวีของบันไดเลื่อน เพิ่มความระมัดระวังในการสวมรองเท้าส้นสูงขณะใช้งานบันไดเลื่อน-ทางเลื่อน กรณีรองเท้าเข้าไปติดในซี่ร่องบันไดเลื่อน ให้รีบถอดรองเท้าออกทันที6. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย เช่น การยืนพิงกับขอบด้านข้างของบันไดเลื่อน การนั่งบนราวจับ นั่งบนบันไดเลื่อน ยื่นศีรษะ/ลำตัวออกนอกราวจับ ยื่นเท้าชิดขอบข้างของบันไดเลื่อนมากเกินไป เพราะอาจได้รับอันตรายได้ และจับราวบันไดเลื่อนให้มั่น จะช่วยป้องกันการเสียการทรงตัวปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเรื่องอื่นๆ อาจอยู่เหนือการควบคุมของเรา

Commentaires


bottom of page