top of page

TSA Lock คืออะไร? ทำไมกระเป๋าเดินทางไม่มีกุญแจให้?tsa keyTSA LOCK คืออะไร?


TSA ย่อมาจาก Transportation Security Administration ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นมาตรฐานสากลที่มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของประเทศนั้นๆ สัญลักษณ์ TSA จะติดไว้บริเวณกุญแจล็อกกระเป๋าเดินทาง (จุดสังเกต คือจะมีสัญลักษณ์สีแดงทรงข้าวหลามตัด และเขียนคำว่า TSA)


สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) นอกจากคัดกรองบุคคล ก็ยังมีหน้าที่คัดกรองสิ่งของข้ามแดนและสัมภาระที่นำเข้าประเทศด้วย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจและยึดสิ่งของต้องห้ามเฉพาะ เช่น ยาเสพติด อาวุธ สิ่งของต้องห้าม เป็นต้น


เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย หากไม่มีสิ่งต้องห้าม ก็จะส่งคืนทรัพย์สินอื่นๆ ภายในกระเป๋าของเราให้อยู่ในสภาพเดิม เนื่องจากบางครั้งเราเดินทางไปยังประเทศที่เข้มงวด อาจเผลอทำผิดกฎโดยไม่ได้เจตนา เหตุเพราะไม่ทราบกฎหรือข้อห้าม บางประเทศมีกฏเข้มงวดมากกับการนำสิ่งของต่างๆเข้ามาในประเทศ  เช่น พืช ผัก ผลไม้ ดิน อาหารแห้ง เป็นต้น

ทำไมกระเป๋าเดินทางต้องมี TSA Lock


การเดินทางไปต่างประเทศในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่มีการใช้มาตรฐาน TSA Lock อยู่ บางครั้งเราอาจโดนตรวจสอบสัมภาระในกระเป๋า ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าโดยใช้กุญแจเฉพาะ ที่มีมาตรฐาน TSA


หากกระเป๋าของเราไม่มีมาตรฐานที่ว่ามา เจ้าหน้าที่จะใช้ทุกวิธีที่จะเปิดกระเป๋า เช่น การตัดกุญแจ ทำลายตัวล๊อก การงัดกระเป๋า เป็นต้น ซึ่งมีผลทำให้กระเป๋าของคุณเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นกระเป๋าที่มี TSA Lock ก็จะปลอดภัยหายห่วงต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระเป๋าจะปลอดภัยหรือไม่?

เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถเปิดกระเป๋าของคุณได้ เช่น เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะเปิดได้ในกรณีที่สแกนแล้วภายในกระเป๋ามีวัตถุต้องสงสัย เข้าข่ายลักลอบขนยาเสพติด หรืออุปกรณ์อันตรายเท่านั้น ซึ่งกระเป๋าจะอยู่อย่างปลอดภัยหากไม่มีสิ่งต้องสงสัยดังกล่าว และไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายต่อของในกระเป๋า ดังนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกระเป๋าที่มี TSA Lock ถึงมีแต่ระบบล็อกแต่ไม่มีกุญแจมาให้


 

ระบบนี้ใช้กันที่ไหนบ้าง

จากข้อมูล ตอนนี้ระบบ TSA Lock ถูกนำมาใช้ในประมาณ 600 สนามบิน จาก 13 ประเทศ ได้แก่สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฟินแลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

 

TSA key

 

 

ดังนั้น สำหรับใครก็ตามที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ หรือแม้ว่านานๆ ครั้งไป จึงไม่ควรมองข้ามระบบ TSA Lock เพราะมันมีประโยชน์มากทีเดียว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสัมภาระของคุณเอง 


Comentarios


bottom of page